Strategie firmy TRASER spol. s r.o.

verze dokumentu II., rok 2020

Strategie firmy uvádí záměry a směr působení společnost ve vztahu ke kvalitě, popisuje, jak a chce firma prezentovat před zákazníkem a jak jím chce být vnímána.

* Poskytujeme JISTOTU ZÁKAZNÍKŮM, že jejich majetek nebude zničen požárem. Provedením služeb na VYSOKÉ ÚROVNI dáváme zákazníkům jistotu, že jejich protipožární systém bude plně funkční a spolehlivý v případě ohrožení lidského života a majetku požárem.

* Zaměřujeme se na NÁROČNÉ instalace, jejichž provedení je podmíněno vysokou úrovní projektanty a bohatými zkušenostmi vedoucích projektů. Následný pravidelný servis je zajištěn zkušenými servisními techniky.

* Cílem vedení společnosti je poskytování nejmodernějších, NEJÚČINNĚJŠÍCH a nejekonomičtějších technologií pro zdolávání požáru. Proto neustále zlepšujeme systém managementu jakosti a jeho procesy.

* Strategie firmy je ZÁVAZNÁ pro všechny pracovníky společnosti bez ohledu na jejich funkci ve společnosti. Poskytujeme příjemné a tvůrčí prostředí všem pracovníkům, aby mohli vykonávat svou práci pro maximální spokojenost zákazníka.