Pěnové stabilní hasicí zařízení

Pěnové SHZ využívá na hašení vzduchovou pěnu, která se vyrábí převzdušněním pěnotvorného roztoku vyrobeného z vody a pěnidla, přičemž množství přimíchaného vzduchu určuje typ pěny, těžká, střední a lehká pěna. Pěnové hasicí zařízení se využívá při ochraně hořlavých kapalin skladovaných v nadzemních skladovacích nádržích, ve skladech nebezpečných látek, v technologických zařízeních s hořlavými kapalinami, v prostorech s kabely, v leteckých hangárech, rafinériích, v chemickém průmyslu apod. Pěnová pokrývka zamezuje přístupu kyslíku, čímž uhasí vzniklý požár a následně brání opětovnému vznícení hořlavé kapaliny.

štandardný penový systém