Dokumenty

Schválené a publikované dokumenty:

Spoločenská zodpovednosť

verzia dokumentu II., rok 2020

Kódex správania

verzia dokumentu II., rok 2020

Ludské práva a pracovné podmienky

verzia dokumentu II., rok 2020

Ochrana životného prostredia a sociálna zodpovednosť

verzia dokumentu II., rok 2020

Obchodná etika

verzia dokumentu II., rok 2020

Politika kvality vo firme

verzia dokumentu II., rok 2020

Bezpečnosť, zdravie, životné prostredie a pracovné podmienky

verzia dokumentu II., rok 2020