Deluge systém

Tento systém zabezpečuje rychlé a úplné zaplavení chráněných prostor vodou, s vysokým stupněm požárního rizika, jako jsou např. letištní hangáry, elektrárny, generátorové stanice a petrochemický průmysl. Na základě požárního rizika je možné využít ruční, pneumatický, hydraulický, anebo elektrický spouštěcí systém.

Deluge systém