Produkty a služby

STABILNÉ HASIACE ZARIADENIE
 • PROJEKTOVANIE
 • PREDVÝROBA
 • DODÁVKA
 • MONTÁŽ
 • OŽIVENIE SYSTÉMU
 • SERVIS
 • REVÍZIE
 • INŽINIERSKA A PORADENSKÁ ČINNOSŤ

POŽIARNA BEZPEČNOSŤ STAVIEB A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ
 • PROJEKTOVANIE ŠPECIALISTOM POŽIARNEJ OCHRANY
 • PORADENSKÁ ČINNOSŤ V OBLASTI POŽIARNEJ OCHRANY
 • INŽINIERSKA KONZULTAČNÁ ČINNOSŤ

PREDVÝROBA POTRUBNÉHO SYSTÉMU A PRÁŠKOVÁ LAKOVŇA
 • PROJEKTOVANIE
 • PREDVÝROBA
 • PREDÚPRAVA
 • PRÁŠKOVÉ LAKOVANIE
 • DODÁVKA

ELEKTRICKÁ POŽIARNA SIGNALIZÁCIA
 • PROJEKTOVANIE
 • DODÁVKA
 • MONTÁŽ
 • SERVIS
 • REVÍZIE
 • INŽINIERSKA A PORADENSKÁ ČINNOSŤ